Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anarchizmus1903 SGWaAP
0.320liberalizmus19638 SGWaAP
0.347marxizmus13099 SGWaAP
0.360ateizmus16464 SGWaAP
0.387nihilizmus3239 SGWaAP
0.403totalitarizmus2624 SGWaAP
0.404konzervativizmus7677 SGWaAP
0.409fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.415pacifizmus1171 SGWaAP
0.426marxista5377 SGWaAP
0.433satanizmus3866 SGWaAP
0.438feminizmus9071 SGWaAP
0.445nacionalizmus26046 SGWaAP
0.452materializmus9225 SGWaAP
0.455sionizmus4004 SGWaAP
0.457marxistická6571 SGWaAP
0.458kolektivizmus1831 SGWaAP
0.460postmodernizmus1877 SGWaAP
0.463existencializmus2174 SGWaAP
0.465individualizmus8799 SGWaAP
0.466teizmus1329 SGWaAP
0.466agnosticizmus1002 SGWaAP