Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anarchistický1321 SGWaAP
0.411ľavičiarsky645 SGWaAP
0.436anarchista6438 SGWaAP
0.451anarchistická1596 SGWaAP
0.485marxistický3814 SGWaAP
0.493idealistický2557 SGWaAP
0.501ľavicový24638 SGWaAP
0.504militantný4887 SGWaAP
0.509anarchistické633 SGWaAP
0.509nacionalistický5917 SGWaAP
0.513anarchizmus1903 SGWaAP
0.518pacifistický489 SGWaAP
0.527intelektuálsky569 SGWaAP
0.531proletársky1032 SGWaAP
0.533liberálny25259 SGWaAP
0.536nihilistický533 SGWaAP
0.546voľnomyšlienkár809 SGWaAP
0.548ateistický4237 SGWaAP
0.549ľavicovo_orientovaný1317 SGWaAP
0.551utopický2538 SGWaAP
0.553aktivistický624 SGWaAP
0.560šovinistický986 SGWaAP
0.562sektársky1342 SGWaAP
0.570podvratný723 SGWaAP
0.571protivojnový1288 SGWaAP
0.571slobodomyseľný1115 SGWaAP
0.573rebelantský733 SGWaAP
0.577fundamentalistický1751 SGWaAP
0.579antifašistický1344 SGWaAP
0.580racionalistický771 SGWaAP
0.582individualistický1468 SGWaAP
0.586buričský401 SGWaAP
0.587buržoázny4038 SGWaAP
0.591ultrapravicový1040 SGWaAP
0.594protináboženský560 SGWaAP
0.595nacionálny2577 SGWaAP
0.595klerikálny635 SGWaAP
0.596fanatický7444 SGWaAP
0.598utopistický734 SGWaAP
0.600postmoderný4382 SGWaAP
0.602revolucionár13003 SGWaAP
0.602militaristický449 SGWaAP
0.602ľavicovo2169 SGWaAP
0.602ideologický19546 SGWaAP
0.604intelektuál31790 SGWaAP
0.605neonacistický1474 SGWaAP