Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anarchistická1596 SGWaAP
0.451anarchistický1321 SGWaAP
0.457anarchista6438 SGWaAP
0.461anarchistické633 SGWaAP
0.486anarchizmus1903 SGWaAP
0.498neonacistická2594 SGWaAP
0.514aktivistická1017 SGWaAP
0.525antifašistická1450 SGWaAP
0.537neofašistická582 SGWaAP
0.538militantná5149 SGWaAP
0.542marxistická6571 SGWaAP
0.546disidentská1109 SGWaAP
0.552ľavicová26769 SGWaAP
0.553nacionalistická10418 SGWaAP
0.558ľavičiarska483 SGWaAP
0.569sektárska1323 SGWaAP
0.574fašistická11983 SGWaAP
0.576fundamentalistická1507 SGWaAP
0.588rasistická5317 SGWaAP
0.590extrémistická12208 SGWaAP
0.592xenofóbna1588 SGWaAP
0.597ultrapravicová1452 SGWaAP
0.603antikomunistická987 SGWaAP