Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anarchista6438 SGWaAP
0.373nacionalista17726 SGWaAP
0.386antiglobalista1140 SGWaAP
0.414neonacista11233 SGWaAP
0.415marxista5377 SGWaAP
0.435antifašista3104 SGWaAP
0.436anarchistický1321 SGWaAP
0.436pacifista2310 SGWaAP
0.455revolucionár13003 SGWaAP
0.457anarchistická1596 SGWaAP
0.462skinhead3015 SGWaAP
0.476fundamentalista5025 SGWaAP
0.478ľavičiar11215 SGWaAP
0.478skinhed891 SGWaAP
0.480anarchizmus1903 SGWaAP
0.490monarchista891 SGWaAP
0.493náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.495neofašista1063 SGWaAP
0.499pravicový_extrémista2541 SGWaAP
0.501militantný4887 SGWaAP
0.505extrémista30764 SGWaAP
0.508fašista26739 SGWaAP
0.514socialista39758 SGWaAP
0.517ľavicový24638 SGWaAP