Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anarchia10989 SGWaAP
0.470tyrania8888 SGWaAP
0.493diktatúra24909 SGWaAP
0.496chaos87473 SGWaAP
0.516autokracia1058 SGWaAP
0.532demokracia263683 SGWaAP
0.543despotizmus1477 SGWaAP
0.561bezvládie1443 SGWaAP
0.565dekadencia2871 SGWaAP
0.567kapitalizmus65672 SGWaAP
0.575etatizmus1393 SGWaAP
0.585nihilizmus3239 SGWaAP
0.587totalita30502 SGWaAP
0.588despocia408 SGWaAP
0.588bezprávie6795 SGWaAP
0.591anarchizmus1903 SGWaAP
0.601revolta6573 SGWaAP
0.605luza2753 SGWaAP
0.607samovláda809 SGWaAP
0.608bezbrehá3337 SGWaAP
0.608rozvrat9738 SGWaAP
0.610rebélia6027 SGWaAP
0.616svojvôľa7957 SGWaAP