Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000analytička8312 SGWaAP
0.451sociologička6018 SGWaAP
0.530analytička_Poštový1394 SGWaAP
0.535analytička_poštová808 SGWaAP
0.553výskumníčka2294 SGWaAP
0.556analytik172021 SGWaAP
0.566politologička1458 SGWaAP
0.583Vladimír_Vaňo2501 SGWaAP
0.589odborníčka27264 SGWaAP
0.599projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.602výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.606expertka5995 SGWaAP
0.623manažérka29618 SGWaAP