Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000anšlus731 SGWaAP
0.422Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.467mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.506nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.543Hitlerovo2099 SGWaAP
0.549sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.551Hitler54756 SGWaAP
0.567viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.580Spojenec1845 SGWaAP
0.580fašistické5633 SGWaAP
0.582anexia3250 SGWaAP
0.595podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.598Protektorát1361 SGWaAP
0.598nacista32919 SGWaAP
0.600Hitlerova5611 SGWaAP
0.600okupované3688 SGWaAP
0.602anektovanie468 SGWaAP
0.602Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.603Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.613Hitlerov6147 SGWaAP
0.619okupácia28497 SGWaAP
0.621protektorát4200 SGWaAP
0.621spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.621boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.623sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.626bezpodmienečná_kapitulácia621 SGWaAP
0.626Československo117408 SGWaAP
0.630víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.631okupovaná3821 SGWaAP
0.631Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.638trianonská_mierová571 SGWaAP
0.641anektovať2314 SGWaAP
0.642Habsburský_monarchia438 SGWaAP