Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000amorálny1716 SGWaAP
0.225nemorálny4400 SGWaAP
0.344zvrhlý2899 SGWaAP
0.359zvrátený7150 SGWaAP
0.378bezcharakterný2974 SGWaAP
0.399pokrytecký2959 SGWaAP
0.423nehanebný1860 SGWaAP
0.448perverzný2010 SGWaAP
0.474skazený7107 SGWaAP
0.475pomýlený4997 SGWaAP
0.483úchylný2721 SGWaAP
0.483amorálna1149 SGWaAP
0.485farizejský936 SGWaAP
0.487odporný18734 SGWaAP
0.488cynický7007 SGWaAP
0.490bezcitný6046 SGWaAP
0.492egoistický4689 SGWaAP
0.498zločinný3119 SGWaAP
0.499amorálne1147 SGWaAP
0.500nečestný4427 SGWaAP
0.501nemravný2918 SGWaAP
0.504podlý4648 SGWaAP
0.505amorálnosť1417 SGWaAP