Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000amorálnosť1417 SGWaAP
0.284zvrátenosť6688 SGWaAP
0.290nemorálnosť3093 SGWaAP
0.326zvrhlosť3503 SGWaAP
0.361bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.403nemravnosť3259 SGWaAP
0.410podlosť3793 SGWaAP
0.415falošnosť3045 SGWaAP
0.426neľudskosť2374 SGWaAP
0.436nečestnosť1799 SGWaAP
0.436bezcitnosť2602 SGWaAP
0.440perverznosť1043 SGWaAP
0.451nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.459hrabivosť918 SGWaAP
0.461tuposť3460 SGWaAP
0.462primitívnosť1449 SGWaAP
0.462pokrytectvo12995 SGWaAP
0.467spupnosť1331 SGWaAP
0.468primitivizmus3253 SGWaAP
0.468demagógia9905 SGWaAP
0.468hulvátstvo624 SGWaAP
0.468nízkosť1407 SGWaAP
0.469mamonárstvo416 SGWaAP
0.470nepoctivosť1014 SGWaAP
0.471amorálna1149 SGWaAP
0.478karierizmus930 SGWaAP
0.481nehanebnosť1441 SGWaAP
0.482morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.482bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.483nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.483farizejstvo2371 SGWaAP
0.484dvojtvárnosť1811 SGWaAP
0.484zhýralosť589 SGWaAP
0.484obludnosť1977 SGWaAP
0.485stupídnosť500 SGWaAP
0.491morálny_úpadok1985 SGWaAP
0.494idiotizmus1068 SGWaAP
0.494plytkosť1998 SGWaAP
0.497prospechárstvo653 SGWaAP
0.499povrchnosť7196 SGWaAP
0.499bohorovnosť1252 SGWaAP
0.500bezduchosť478 SGWaAP
0.500chamtivosť12734 SGWaAP
0.505špinavosť5196 SGWaAP
0.505vulgárnosť4421 SGWaAP
0.505amorálny1716 SGWaAP