Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000amorálnosť1417 SGWaAP
0.284zvrátenosť6688 SGWaAP
0.290nemorálnosť3093 SGWaAP
0.326zvrhlosť3503 SGWaAP
0.361bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.403nemravnosť3259 SGWaAP
0.410podlosť3793 SGWaAP
0.415falošnosť3045 SGWaAP
0.426neľudskosť2374 SGWaAP
0.436nečestnosť1799 SGWaAP
0.436bezcitnosť2602 SGWaAP
0.440perverznosť1043 SGWaAP
0.451nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.459hrabivosť918 SGWaAP
0.461tuposť3460 SGWaAP
0.462primitívnosť1449 SGWaAP
0.462pokrytectvo12995 SGWaAP
0.467spupnosť1331 SGWaAP
0.468primitivizmus3253 SGWaAP
0.468demagógia9905 SGWaAP
0.468hulvátstvo624 SGWaAP
0.468nízkosť1407 SGWaAP
0.469mamonárstvo416 SGWaAP