Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000amorálne1147 SGWaAP
0.208nemorálne5546 SGWaAP
0.388nemravné1617 SGWaAP
0.401zvrátené4274 SGWaAP
0.410bezcharakterné474 SGWaAP
0.434nemorálne1770 SGWaAP
0.453hanebné3436 SGWaAP
0.456nedôstojné5337 SGWaAP
0.457amorálne477 SGWaAP
0.458cynické2161 SGWaAP
0.459nečestné2401 SGWaAP
0.460pokrytecké2358 SGWaAP
0.462nehorázne4176 SGWaAP
0.473zvrhlé1534 SGWaAP
0.475poburujúce1482 SGWaAP
0.481perverzné1070 SGWaAP
0.483nemorálny4400 SGWaAP
0.493zločinné1153 SGWaAP
0.499farizejské752 SGWaAP
0.499amorálny1716 SGWaAP
0.502nezodpovedné11293 SGWaAP
0.504amorálna1149 SGWaAP
0.507podlé1826 SGWaAP