Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000amerikanizmus622 SGWaAP
0.392anglicizmus1016 SGWaAP
0.475amerikanizácia895 SGWaAP
0.489internacionalizmus2044 SGWaAP
0.544bohemizmus1511 SGWaAP
0.573čechizmus1198 SGWaAP
0.586boľševizmus3476 SGWaAP
0.587šovinizmus3737 SGWaAP
0.589kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.597politická_korektnosť5213 SGWaAP
0.598nacionalizmus26046 SGWaAP
0.599antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.603globalizmus815 SGWaAP
0.605imperializmus6287 SGWaAP
0.608archaizmus1976 SGWaAP
0.610neologizmus1713 SGWaAP
0.611fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.614relativizmus5097 SGWaAP
0.615patriotizmus5238 SGWaAP
0.616primitivizmus3253 SGWaAP
0.618antikomunizmus1458 SGWaAP