Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000americky3843 SGWaAP
0.461americky2964 SGWaAP
0.531komunisticky1315 SGWaAP
0.553japonsky1509 SGWaAP
0.578kapitalisticky718 SGWaAP
0.590socialisticky1950 SGWaAP
0.607japonsko1126 SGWaAP
0.608japonsky483 SGWaAP
0.620rusky1533 SGWaAP
0.626dedinsky443 SGWaAP
0.633rusky7218 SGWaAP
0.636ruska1928 SGWaAP