Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ambivalentnosť741 SGWaAP
0.312ambivalencia986 SGWaAP
0.365protirečivosť1249 SGWaAP
0.396dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.401fragmentárnosť616 SGWaAP
0.402protikladnosť784 SGWaAP
0.421dvojakosť602 SGWaAP
0.428mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.454tragickosť963 SGWaAP
0.467rozdvojenosť431 SGWaAP
0.478viacvýznamovosť413 SGWaAP
0.485grotesknosť820 SGWaAP
0.487komickosť1083 SGWaAP
0.490literárnosť676 SGWaAP
0.493problematickosť915 SGWaAP
0.498ambivalentná701 SGWaAP
0.498rozpornosť1271 SGWaAP
0.499rozpoltenosť2302 SGWaAP
0.500poetickosť1086 SGWaAP
0.507metaforickosť488 SGWaAP