Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ambivalencia986 SGWaAP
0.312ambivalentnosť741 SGWaAP
0.416dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.465protikladnosť784 SGWaAP
0.483dvojakosť602 SGWaAP
0.492existenciálna5915 SGWaAP
0.494rozpoltenosť2302 SGWaAP
0.503odcudzenosť867 SGWaAP
0.504mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.504protirečivosť1249 SGWaAP
0.516citovosť1980 SGWaAP
0.520emocionalita3657 SGWaAP
0.527rozorvanosť882 SGWaAP
0.529fragmentárnosť616 SGWaAP
0.536ambivalentná701 SGWaAP
0.536grotesknosť820 SGWaAP
0.538rozdvojenosť431 SGWaAP
0.545dichotómia1796 SGWaAP
0.546existenciálny2757 SGWaAP
0.546subjektívnosť1374 SGWaAP
0.549senzibilita1896 SGWaAP
0.549rozpornosť1271 SGWaAP