Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ambiciózna10867 SGWaAP
0.470ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.543ambiciózne1538 SGWaAP
0.555ambiciózny38453 SGWaAP
0.556odvážna28885 SGWaAP
0.557ambiciózne3132 SGWaAP
0.561sebavedomá10624 SGWaAP
0.591odhodlaná10701 SGWaAP
0.598iniciatívna2803 SGWaAP
0.607talentovaná22633 SGWaAP
0.609nebojácna1882 SGWaAP
0.612cieľavedomá7533 SGWaAP
0.614emancipovaná2317 SGWaAP
0.616slobodomyseľná594 SGWaAP
0.629priebojná1169 SGWaAP
0.631energická11320 SGWaAP
0.632rázna4477 SGWaAP
0.633snaživá1331 SGWaAP
0.637rozhľadená1053 SGWaAP
0.651sebaistá1723 SGWaAP
0.651vzdelaná11990 SGWaAP
0.653rozvážna2230 SGWaAP
0.656nadaná5384 SGWaAP
0.656zásadová961 SGWaAP
0.662prezieravá1055 SGWaAP