Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000amazonský_prales2022 SGWaAP
0.246Amazonský715 SGWaAP
0.263dažďový_prales7052 SGWaAP
0.292amazonský_dažďový557 SGWaAP
0.304amazonská1373 SGWaAP
0.313tropický_prales2097 SGWaAP
0.377prales32548 SGWaAP
0.418amazonský1214 SGWaAP
0.455tropický_dažďový1260 SGWaAP
0.459domorodý_kmeň1659 SGWaAP
0.496Himaláje12807 SGWaAP
0.501Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.510Peru21613 SGWaAP
0.520andská736 SGWaAP
0.542Bolívia11310 SGWaAP
0.543savana5005 SGWaAP
0.543pralesný683 SGWaAP
0.547buš4259 SGWaAP
0.548rovníková_Afrika893 SGWaAP
0.550pralesná587 SGWaAP