Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000amazonský1214 SGWaAP
0.375domorodý_kmeň1659 SGWaAP
0.411domorodý8764 SGWaAP
0.416amazonská1373 SGWaAP
0.418amazonský_prales2022 SGWaAP
0.444Amazonský715 SGWaAP
0.459amazonský_dažďový557 SGWaAP
0.459pralesný683 SGWaAP
0.478indián15568 SGWaAP
0.490africký32553 SGWaAP
0.492dažďový_prales7052 SGWaAP
0.496domorodec25183 SGWaAP
0.497Indián33608 SGWaAP
0.501andský597 SGWaAP
0.503indiánsky_kmeň3036 SGWaAP
0.516polynézsky1110 SGWaAP
0.522aborigén874 SGWaAP
0.529tropický_dažďový1260 SGWaAP
0.533peruánsky3423 SGWaAP
0.537juhoamerický6721 SGWaAP
0.542indický34801 SGWaAP
0.553tropický_prales2097 SGWaAP
0.561prales32548 SGWaAP