Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000altruizmus3363 SGWaAP
0.442egoizmus16497 SGWaAP
0.450altruistický830 SGWaAP
0.466nezištnosť2868 SGWaAP
0.487individualizmus8799 SGWaAP
0.491kolektivizmus1831 SGWaAP
0.494pragmatizmus5424 SGWaAP
0.499empatia28412 SGWaAP
0.509idealizmus5687 SGWaAP
0.510egocentrizmus2227 SGWaAP
0.522sebectvo10545 SGWaAP
0.526altruistické434 SGWaAP
0.527sebeckosť3270 SGWaAP
0.528altruistická540 SGWaAP
0.531nesebeckosť642 SGWaAP
0.536humánnosť1760 SGWaAP
0.543sebaobetovanie2707 SGWaAP
0.560morálnosť2007 SGWaAP
0.580utilitarizmus1208 SGWaAP
0.587humanizmus17405 SGWaAP
0.592dobroprajnosť1039 SGWaAP
0.599nesebecká1340 SGWaAP