Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000alpínska1324 SGWaAP
0.281alpínsky1573 SGWaAP
0.425lomikameň627 SGWaAP
0.438iskerník961 SGWaAP
0.454ostrica1487 SGWaAP
0.458krovinatá623 SGWaAP
0.461kvetena2134 SGWaAP
0.478veternica1174 SGWaAP
0.480lúčny2991 SGWaAP
0.491poniklec2210 SGWaAP
0.495ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.495listnatý_les3210 SGWaAP
0.502kosodrevina8462 SGWaAP
0.506glaciálny501 SGWaAP
0.509bukový_les2421 SGWaAP
0.509stepná2246 SGWaAP
0.512močiarna2084 SGWaAP
0.512lykovec780 SGWaAP
0.514lesostep1241 SGWaAP
0.514teplomilný2159 SGWaAP
0.517jelšina900 SGWaAP
0.517močiarny1161 SGWaAP