Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000alibistický1543 SGWaAP
0.438diletantský650 SGWaAP
0.445ignorantský908 SGWaAP
0.478pokrytecký2959 SGWaAP
0.481scestný1519 SGWaAP
0.492demagogický1271 SGWaAP
0.494pomýlený4997 SGWaAP
0.494alibistické1648 SGWaAP
0.498detinský3070 SGWaAP
0.501tendenčný2216 SGWaAP
0.511nekompetentný4346 SGWaAP
0.514alibizmus5207 SGWaAP
0.518nelogický3755 SGWaAP
0.535laxný1002 SGWaAP
0.538alibista1351 SGWaAP
0.553negativistický981 SGWaAP
0.560nedomyslený1236 SGWaAP
0.561alibistická1107 SGWaAP
0.562alibisticky3390 SGWaAP
0.565populistický6530 SGWaAP
0.569farizejský936 SGWaAP
0.577trápny13512 SGWaAP
0.580nedôstojný2710 SGWaAP
0.582amorálny1716 SGWaAP