Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000alibista1351 SGWaAP
0.445diletant4553 SGWaAP
0.459sebec4550 SGWaAP
0.462zadubenec1416 SGWaAP
0.467zbabelec12595 SGWaAP
0.471alibizmus5207 SGWaAP
0.485idiot41565 SGWaAP
0.485blbec21200 SGWaAP
0.486obmedzenec1266 SGWaAP
0.493egoista5699 SGWaAP
0.494tupec6355 SGWaAP
0.494slaboch6255 SGWaAP
0.496nevzdelanec1861 SGWaAP
0.501oportunista2613 SGWaAP
0.502pokrytec8736 SGWaAP
0.502hlupák45452 SGWaAP
0.517ignorant5244 SGWaAP
0.517nedouk708 SGWaAP
0.521bezcharakterný2974 SGWaAP
0.523karierista2493 SGWaAP
0.527táraj2532 SGWaAP
0.529moralista2886 SGWaAP
0.530podliak4530 SGWaAP