Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000alejová1124 SGWaAP
0.191Alejový1155 SGWaAP
0.440dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.450Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.490Kukučínova7939 SGWaAP
0.490Trieda_SNP4397 SGWaAP
0.496Sídlisko6588 SGWaAP
0.498Mlynský5015 SGWaAP
0.508Obranca_mier2873 SGWaAP
0.519sídlisko_KVP2300 SGWaAP
0.529Staničný2548 SGWaAP
0.531Budovateľský1712 SGWaAP
0.534Okružný5203 SGWaAP
0.537sídlisko_Ťahanovce2958 SGWaAP
0.541dukliansky_hrdina604 SGWaAP
0.542mlynská4633 SGWaAP