Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000alegorická1599 SGWaAP
0.311alegória4612 SGWaAP
0.391alegorický1665 SGWaAP
0.470mytologická3356 SGWaAP
0.501alegorické494 SGWaAP
0.507štylizovaná5513 SGWaAP
0.519apoteóza1012 SGWaAP
0.537figurálna_kompozícia1169 SGWaAP
0.538iluzívna746 SGWaAP
0.539metaforická1979 SGWaAP
0.543mýtická4606 SGWaAP
0.551veršovaná3534 SGWaAP
0.556alúzia2169 SGWaAP
0.557naturalistická1303 SGWaAP
0.562mytologický3588 SGWaAP
0.562poetická10589 SGWaAP
0.563groteskná3005 SGWaAP
0.580výjav26671 SGWaAP
0.581figuratívna539 SGWaAP
0.583antická_mytológia590 SGWaAP
0.585lyrická9112 SGWaAP
0.588figurálna3881 SGWaAP
0.588expresionistická573 SGWaAP