Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000akvakultúra2439 SGWaAP
0.370rybné_hospodárstvo3745 SGWaAP
0.506rybolov35616 SGWaAP
0.534rybárstvo9365 SGWaAP
0.534poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.535rybolovný558 SGWaAP
0.554poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.556lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.559udržateľné_využívanie1387 SGWaAP
0.561trvalo_udržateľné3640 SGWaAP
0.565poľnohospodársky65860 SGWaAP
0.565vodné_hospodárstvo10358 SGWaAP
0.571farmový_chov658 SGWaAP
0.597chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.601ekoturistika500 SGWaAP
0.604chov_ošípaná1952 SGWaAP
0.608živočíšny_pôvod8888 SGWaAP
0.609chov103997 SGWaAP
0.610rybolovná2742 SGWaAP
0.612ekologické_poľnohospodárstvo8314 SGWaAP
0.616potravinárstvo14882 SGWaAP
0.617biodiverzita17367 SGWaAP