Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aktualita31668 SGWaAP
0.289Aktualita5844 SGWaAP
0.570rubrika73781 SGWaAP
0.593Spravodajstvo2875 SGWaAP
0.600Aktuálny5718 SGWaAP
0.600aktuálne_dianie6870 SGWaAP
0.607fotoreportáž4782 SGWaAP
0.608Blog4676 SGWaAP
0.628Fotogaléria3033 SGWaAP
0.629reportáž73756 SGWaAP
0.646Rubrika851 SGWaAP
0.649Oznam2296 SGWaAP
0.652infoservis2198 SGWaAP
0.655Správa10348 SGWaAP
0.663Pozvánka2799 SGWaAP