Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aktivistka10618 SGWaAP
0.452novinárka25499 SGWaAP
0.478politička9862 SGWaAP
0.485disidentka708 SGWaAP
0.487aktivista80758 SGWaAP
0.490žurnalistka1603 SGWaAP
0.492právnička14749 SGWaAP
0.518feministka9215 SGWaAP
0.537bojovníčka8070 SGWaAP
0.552publicistka4108 SGWaAP
0.575kritička3245 SGWaAP
0.586revolucionárka457 SGWaAP
0.587ochranárka663 SGWaAP
0.589filmárka1549 SGWaAP
0.589filozofka1959 SGWaAP
0.594expertka5995 SGWaAP
0.598spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.598sufražetka698 SGWaAP
0.601aktivistická1017 SGWaAP
0.602vedkyňa4832 SGWaAP
0.603investigatívna_novinárka678 SGWaAP
0.603feministická6338 SGWaAP