Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aktivistický624 SGWaAP
0.549ľavičiarsky645 SGWaAP
0.553anarchistický1321 SGWaAP
0.565liberálny25259 SGWaAP
0.582ľavicový24638 SGWaAP
0.585apolitický2291 SGWaAP
0.586nacionalistický5917 SGWaAP
0.606nekonformný1261 SGWaAP
0.606pronárodný474 SGWaAP
0.609politický357480 SGWaAP
0.612aktivizmus4890 SGWaAP
0.613ultrapravicový1040 SGWaAP
0.614feministický3029 SGWaAP
0.618postmodernistický502 SGWaAP
0.625názorový8710 SGWaAP
0.625podvratný723 SGWaAP
0.627tradicionalistický751 SGWaAP
0.628elitársky962 SGWaAP
0.629angažovaný8512 SGWaAP
0.634pacifistický489 SGWaAP
0.635občiansky_aktivizmus860 SGWaAP
0.640ľavicovo_orientovaný1317 SGWaAP
0.641pravicový23170 SGWaAP