Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000akreditačná_komisia6823 SGWaAP
0.073Akreditačný_komisia2935 SGWaAP
0.385komplexná_akreditácia3709 SGWaAP
0.506akreditácia28184 SGWaAP
0.558akademický_senát9291 SGWaAP
0.567akreditačná2247 SGWaAP
0.578akreditačné898 SGWaAP
0.583výberová_komisia13771 SGWaAP
0.593rektorská_konferencia2994 SGWaAP
0.596habilitačné_konanie1335 SGWaAP
0.601akreditačný2727 SGWaAP
0.605Akademický_senát2971 SGWaAP
0.609atestačná2069 SGWaAP
0.625pedagogická69269 SGWaAP
0.628Štátny_pedagogický3767 SGWaAP
0.644Ústavnoprávny_výbor1115 SGWaAP
0.653poradný_orgán11401 SGWaAP