Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000akademický_senát9291 SGWaAP
0.122Akademický_senát2971 SGWaAP
0.454dekan57746 SGWaAP
0.464rektor68527 SGWaAP
0.488fakulta199887 SGWaAP
0.499kvestor1559 SGWaAP
0.505tajné_hlasovanie7649 SGWaAP
0.533dekanka3409 SGWaAP
0.539prodekan7779 SGWaAP
0.543mandátová_komisia1366 SGWaAP
0.545ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.552Akreditačný_komisia2935 SGWaAP
0.558akreditačná_komisia6823 SGWaAP
0.561UCM8191 SGWaAP
0.565prorektor9921 SGWaAP
0.568rektor_KU1216 SGWaAP
0.570habilitačné_konanie1335 SGWaAP
0.571rektorát4526 SGWaAP
0.572rektorská_konferencia2994 SGWaAP