Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000akadémia_veda47955 SGWaAP
0.271SAV150867 SGWaAP
0.349ústav_SAV19800 SGWaAP
0.431Historický_ústav4721 SGWaAP
0.448Ústav_experimentálna3301 SGWaAP
0.451Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.478Astronomický_ústav1594 SGWaAP
0.494prírodovedecká_fakulta8005 SGWaAP
0.496univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.506univerzita541774 SGWaAP
0.506Ústav_molekulárna648 SGWaAP
0.507Archeologický_ústav2214 SGWaAP
0.512Matematický_ústav766 SGWaAP
0.516virologický_ústav973 SGWaAP
0.520ústav_etnológia1943 SGWaAP
0.529Prírodovedecký_fakulta5940 SGWaAP
0.533experimentálna_fyzika1303 SGWaAP
0.534Prognostický_ústav639 SGWaAP
0.537orientalistika544 SGWaAP
0.541orientalistika_SAV492 SGWaAP
0.543Literárnovedný431 SGWaAP
0.545spoločenskovedný_ústav1045 SGWaAP