Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aj26701612 SGWaAP
0.573tiež3464359 SGWaAP
0.582i949800 SGWaAP
0.594aj8396620 SGWaAP
0.621takisto248939 SGWaAP
0.623nielen1799119 SGWaAP
0.630takisto171689 SGWaAP
0.630okrem2467936 SGWaAP
0.645taktiež718170 SGWaAP
0.656zasa171302 SGWaAP
0.659hlavne1337619 SGWaAP
0.665najmä2452059 SGWaAP
0.675i4559221 SGWaAP
0.683zasa161304 SGWaAP
0.706viacero1359713 SGWaAP
0.707zas214686 SGWaAP
0.708práve2287004 SGWaAP
0.709nepochybne98421 SGWaAP
0.713isto48447 SGWaAP
0.716predovšetkým937507 SGWaAP
0.718zase445757 SGWaAP
0.718len10969541 SGWaAP
0.724jedine186868 SGWaAP
0.730a143082344 SGWaAP
0.731iba3650900 SGWaAP