Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000agrosektor4138 SGWaAP
0.314agrárny_sektor1067 SGWaAP
0.376agropotravinársky2429 SGWaAP
0.434poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.436agrorezort3042 SGWaAP
0.482prvovýroba4201 SGWaAP
0.489potravinár5317 SGWaAP
0.489pôdohospodár659 SGWaAP
0.494spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.510agropodnikateľ1761 SGWaAP
0.511poľnohospodár56722 SGWaAP
0.516pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.519poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.521agropodnik557 SGWaAP
0.524bankový_sektor25754 SGWaAP
0.530podnikateľské_prostredie36586 SGWaAP
0.545agropotravinárstvo594 SGWaAP
0.553proexportná1317 SGWaAP
0.556prvovýrobca5797 SGWaAP
0.567drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.579agrárny3442 SGWaAP
0.585agrobiznis715 SGWaAP
0.585konkurencieschopnosť54508 SGWaAP
0.587potravinárstvo14882 SGWaAP
0.594agrárna9616 SGWaAP