Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000agropotravinárstvo594 SGWaAP
0.514agropotravinársky2429 SGWaAP
0.516poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.521potravinárstvo14882 SGWaAP
0.545agrosektor4138 SGWaAP
0.563zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.565lesníctvo13192 SGWaAP
0.591agrárny_sektor1067 SGWaAP
0.598poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.614vodohospodárstvo979 SGWaAP
0.615drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.622biotechnológia9481 SGWaAP
0.633spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.634lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.643akvakultúra2439 SGWaAP
0.644pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.644agrárny3442 SGWaAP
0.651potravinová_sebestačnosť2236 SGWaAP
0.655potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.655rybné_hospodárstvo3745 SGWaAP
0.664cukrovarníctvo427 SGWaAP
0.664chov_hovädzí1994 SGWaAP