Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000agropotravinársky2429 SGWaAP
0.376agrosektor4138 SGWaAP
0.440spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.465poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.481agrárny_sektor1067 SGWaAP
0.503agropotravinárska726 SGWaAP
0.507potravinár5317 SGWaAP
0.508agrárny3442 SGWaAP
0.509mliekarenský2763 SGWaAP
0.509prvovýroba4201 SGWaAP
0.514agropotravinárstvo594 SGWaAP
0.531prvovýrobca5797 SGWaAP
0.549drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.552agrorezort3042 SGWaAP
0.566proexportná1317 SGWaAP
0.576potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.579potravinárstvo14882 SGWaAP
0.581agrokomodita2128 SGWaAP
0.582potravinársky27749 SGWaAP
0.582konkurencieschopnosť54508 SGWaAP
0.591lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.594pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.596cukrovarnícky928 SGWaAP
0.602exportná_výkonnosť828 SGWaAP