Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000agresia29039 SGWaAP
0.413agresivita39167 SGWaAP
0.482agresor13448 SGWaAP
0.488provokácia19795 SGWaAP
0.561netolerancia4541 SGWaAP
0.562agresívne_správanie5272 SGWaAP
0.582represia12047 SGWaAP
0.589agresívnosť895 SGWaAP
0.591paranoja8029 SGWaAP
0.592brutalita12082 SGWaAP
0.597nenávisť113468 SGWaAP
0.603teror23806 SGWaAP
0.624pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.625tyrania8888 SGWaAP
0.625násilie207834 SGWaAP
0.626eskalácia5294 SGWaAP
0.627podozrievavosť2475 SGWaAP
0.630etnická_čistka3081 SGWaAP
0.630nepriateľstvo14938 SGWaAP
0.632xenofóbia9477 SGWaAP
0.635krutosť20498 SGWaAP
0.636útočnosť998 SGWaAP