Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000agrárny_sektor1067 SGWaAP
0.314agrosektor4138 SGWaAP
0.481agropotravinársky2429 SGWaAP
0.489spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.521poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.524poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.573pôdohospodár659 SGWaAP
0.574agrárny3442 SGWaAP
0.578agrorezort3042 SGWaAP
0.590proexportná1317 SGWaAP
0.590poľnohospodár56722 SGWaAP
0.591agropotravinárstvo594 SGWaAP
0.596pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.597agropodnik557 SGWaAP
0.609Spoločný_poľnohospodárska1648 SGWaAP
0.612prvovýroba4201 SGWaAP
0.612agrárna9616 SGWaAP
0.614oceliarsky_priemysel1738 SGWaAP
0.617exportná_výkonnosť828 SGWaAP
0.625kohézna_politika2734 SGWaAP
0.626bankový_sektor25754 SGWaAP
0.627hospodárstvo243369 SGWaAP
0.630prvovýrobca5797 SGWaAP
0.631potravinár5317 SGWaAP
0.633dotačná3777 SGWaAP