Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000agrárny3442 SGWaAP
0.442agrárna9616 SGWaAP
0.508agropotravinársky2429 SGWaAP
0.557cukrovarnícky928 SGWaAP
0.574agrárny_sektor1067 SGWaAP
0.578agrárne1008 SGWaAP
0.579agrosektor4138 SGWaAP
0.608poľnohospodársky65860 SGWaAP
0.615poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.619ekonomický281269 SGWaAP
0.635Agrárny665 SGWaAP
0.641hospodársky194394 SGWaAP
0.644agropotravinárstvo594 SGWaAP
0.653mliekarenský2763 SGWaAP
0.656spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.662agrokomodita2128 SGWaAP
0.665pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.670hospodárstvo243369 SGWaAP
0.677národohospodársky2173 SGWaAP
0.678pôdohospodársky1456 SGWaAP
0.678roľnícky4156 SGWaAP
0.681poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.681prvovýrobca5797 SGWaAP
0.681agropotravinárska726 SGWaAP