Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000agrárne1008 SGWaAP
0.511družstevníctvo2069 SGWaAP
0.519roľnícke2594 SGWaAP
0.537agrárna9616 SGWaAP
0.578agrárny3442 SGWaAP
0.581poľnohospodárske12293 SGWaAP
0.582hospodárske29692 SGWaAP
0.603družstevné2097 SGWaAP
0.604poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.613roľníctvo3421 SGWaAP
0.614robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.633agrárny_sektor1067 SGWaAP
0.636industrializácia5929 SGWaAP
0.637vojvodinské779 SGWaAP
0.637socialistické12213 SGWaAP
0.642buržoázne1014 SGWaAP
0.647vinohradnícke1822 SGWaAP
0.650emancipačné668 SGWaAP
0.650dobytkárstvo535 SGWaAP
0.651kapitalistické3053 SGWaAP
0.652cukrovarníctvo427 SGWaAP
0.657robotnícke2542 SGWaAP
0.657ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.659dolnozemské458 SGWaAP
0.661autonomistické411 SGWaAP
0.661peňažníctvo2114 SGWaAP
0.662robotníctvo2082 SGWaAP
0.664hospodárstvo243369 SGWaAP
0.666sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.666medzivojnové1939 SGWaAP
0.667farmárstvo732 SGWaAP
0.668trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.670regionalizmus1156 SGWaAP
0.674komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.675ľavicové5710 SGWaAP
0.677novozaložené1000 SGWaAP
0.680vtedajšie20739 SGWaAP
0.682liberálne6296 SGWaAP
0.682agropotravinárstvo594 SGWaAP
0.683postkomunistické781 SGWaAP
0.683agrosektor4138 SGWaAP
0.684politické122191 SGWaAP
0.685zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.687nacionálne837 SGWaAP
0.687vinohradníctvo10535 SGWaAP
0.688proletárske518 SGWaAP