Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000agrárne1008 SGWaAP
0.511družstevníctvo2069 SGWaAP
0.519roľnícke2594 SGWaAP
0.537agrárna9616 SGWaAP
0.578agrárny3442 SGWaAP
0.581poľnohospodárske12293 SGWaAP
0.582hospodárske29692 SGWaAP
0.603družstevné2097 SGWaAP
0.604poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.613roľníctvo3421 SGWaAP
0.614robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.633agrárny_sektor1067 SGWaAP
0.636industrializácia5929 SGWaAP
0.637vojvodinské779 SGWaAP
0.637socialistické12213 SGWaAP
0.642buržoázne1014 SGWaAP
0.647vinohradnícke1822 SGWaAP
0.650emancipačné668 SGWaAP
0.650dobytkárstvo535 SGWaAP
0.651kapitalistické3053 SGWaAP
0.652cukrovarníctvo427 SGWaAP
0.657robotnícke2542 SGWaAP
0.657ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.659dolnozemské458 SGWaAP