Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000agrárna9616 SGWaAP
0.442agrárny3442 SGWaAP
0.469Agrárny665 SGWaAP
0.537poľnohospodárska118219 SGWaAP
0.537agrárne1008 SGWaAP
0.587poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.592sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.592pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.594agrosektor4138 SGWaAP
0.612agrárny_sektor1067 SGWaAP
0.619potravinárska_komora7558 SGWaAP
0.626agropotravinárska726 SGWaAP
0.630družstevníctvo2069 SGWaAP
0.632Spoločný_poľnohospodárska1648 SGWaAP
0.633chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.634poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.638agropodnikateľ1761 SGWaAP
0.639agrárnik1551 SGWaAP
0.640roľnícka8943 SGWaAP
0.655trhovo_orientovaná552 SGWaAP
0.658lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.661cukrovarnícky928 SGWaAP
0.663hospodárstvo243369 SGWaAP