Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000agnosticizmus1002 SGWaAP
0.296teizmus1329 SGWaAP
0.339relativizmus5097 SGWaAP
0.339ateizmus16464 SGWaAP
0.347panteizmus873 SGWaAP
0.351deizmus428 SGWaAP
0.363evolucionizmus659 SGWaAP
0.365racionalizmus3906 SGWaAP
0.395objektivizmus476 SGWaAP
0.405materializmus9225 SGWaAP
0.414empirizmus1104 SGWaAP
0.429gnosticizmus1181 SGWaAP
0.430dogmatizmus2038 SGWaAP
0.438antropocentrizmus646 SGWaAP
0.439iracionalizmus471 SGWaAP
0.441nihilizmus3239 SGWaAP
0.442monizmus538 SGWaAP
0.453fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.457materialistický3326 SGWaAP
0.464darvinizmus977 SGWaAP
0.466anarchizmus1903 SGWaAP
0.467liberalizmus19638 SGWaAP