Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000afrika1275 SGWaAP
0.401Afrika149659 SGWaAP
0.434amerika708 SGWaAP
0.485Amerika239366 SGWaAP
0.580rovníková_Afrika893 SGWaAP
0.584izrael1251 SGWaAP
0.584arabsky517 SGWaAP
0.586Uganda11130 SGWaAP