Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000africký_kontinent4919 SGWaAP
0.325Afrika149659 SGWaAP
0.334ázijský_kontinent1689 SGWaAP
0.368juhoamerický_kontinent808 SGWaAP
0.429arabský_polostrov1619 SGWaAP
0.435Etiópia14068 SGWaAP
0.439Blízky_východ36508 SGWaAP
0.444Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.451kontinent98901 SGWaAP
0.452Mozambik3950 SGWaAP
0.457Arabský_polostrov1112 SGWaAP
0.458Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.458severná_Afrika12882 SGWaAP
0.479latinská_Amerika18101 SGWaAP
0.484Tanzánia7222 SGWaAP
0.487Ázia109083 SGWaAP
0.488juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.491Sudán12918 SGWaAP
0.495Pyrenejský_polostrov2161 SGWaAP
0.498Namíbia3813 SGWaAP
0.500Keňa29867 SGWaAP
0.500africká30983 SGWaAP
0.501Filipíny20239 SGWaAP
0.505Uganda11130 SGWaAP