Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000africký32553 SGWaAP
0.335juhoamerický6721 SGWaAP
0.377africká30983 SGWaAP
0.411stredoamerický1061 SGWaAP
0.435ázijský25253 SGWaAP
0.454indický34801 SGWaAP
0.461karibský2878 SGWaAP
0.464latinskoamerický3556 SGWaAP
0.473domorodý8764 SGWaAP
0.475somálsky1966 SGWaAP
0.476Africký5622 SGWaAP
0.483juhoafrický6762 SGWaAP
0.486mexický17820 SGWaAP
0.490amazonský1214 SGWaAP
0.491etiópsky2775 SGWaAP
0.498indonézsky4141 SGWaAP
0.504Afrika149659 SGWaAP
0.505arabský39012 SGWaAP
0.513africké9831 SGWaAP
0.526andský597 SGWaAP
0.528Senegal5734 SGWaAP
0.533konžský951 SGWaAP
0.533brazílsky29462 SGWaAP
0.534filipínsky4139 SGWaAP
0.537thajský7038 SGWaAP
0.538senegalský1443 SGWaAP
0.539juhoamerická7197 SGWaAP
0.546africký_kontinent4919 SGWaAP
0.551Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.552Ghana8280 SGWaAP
0.553Afričan10527 SGWaAP
0.554ugandský1047 SGWaAP
0.556berberský1031 SGWaAP
0.556Tanzánia7222 SGWaAP
0.558Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.559sudánsky2350 SGWaAP
0.559pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.559peruánsky3423 SGWaAP
0.560Namíbia3813 SGWaAP
0.561juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.561Gambia1545 SGWaAP
0.564severoamerický5235 SGWaAP
0.566černošský7113 SGWaAP
0.570jemenský1816 SGWaAP