Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000africký32553 SGWaAP
0.335juhoamerický6721 SGWaAP
0.377africká30983 SGWaAP
0.411stredoamerický1061 SGWaAP
0.435ázijský25253 SGWaAP
0.454indický34801 SGWaAP
0.461karibský2878 SGWaAP
0.464latinskoamerický3556 SGWaAP
0.473domorodý8764 SGWaAP
0.475somálsky1966 SGWaAP
0.476Africký5622 SGWaAP
0.483juhoafrický6762 SGWaAP
0.486mexický17820 SGWaAP
0.490amazonský1214 SGWaAP
0.491etiópsky2775 SGWaAP
0.498indonézsky4141 SGWaAP
0.504Afrika149659 SGWaAP
0.505arabský39012 SGWaAP
0.513africké9831 SGWaAP
0.526andský597 SGWaAP
0.528Senegal5734 SGWaAP
0.533konžský951 SGWaAP
0.533brazílsky29462 SGWaAP