Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000africká30983 SGWaAP
0.352juhoamerická7197 SGWaAP
0.377africký32553 SGWaAP
0.396Africký5622 SGWaAP
0.407Afrika149659 SGWaAP
0.459domorodá3211 SGWaAP
0.467andská736 SGWaAP
0.468stredoamerická1315 SGWaAP
0.474Etiópia14068 SGWaAP
0.477etiópska2784 SGWaAP
0.481Namíbia3813 SGWaAP
0.482juhoafrická4739 SGWaAP
0.484latinskoamerická4460 SGWaAP
0.485ázijská32549 SGWaAP
0.493karibská4690 SGWaAP
0.500africký_kontinent4919 SGWaAP
0.501Zimbabwe9492 SGWaAP
0.502juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.504Tanzánia7222 SGWaAP
0.509India148157 SGWaAP
0.512arabská31106 SGWaAP