Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000adventista2151 SGWaAP
0.439baptista3515 SGWaAP
0.477jehovista3557 SGWaAP
0.477adventista_siedmy1274 SGWaAP
0.493cirkev670610 SGWaAP
0.494katolík82214 SGWaAP
0.512veriaci150386 SGWaAP
0.518veriaci111658 SGWaAP
0.525kresťan253031 SGWaAP
0.527anglikán1653 SGWaAP
0.529charizmatik1201 SGWaAP
0.540luteránska2949 SGWaAP
0.544protestant17006 SGWaAP
0.544ateista41462 SGWaAP
0.544Jehovista433 SGWaAP
0.550evanjelikálny986 SGWaAP
0.554luterán5064 SGWaAP
0.556evanjelik21418 SGWaAP