Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000administrátorka804 SGWaAP
0.547koordinátorka18026 SGWaAP
0.558tajomníčka9637 SGWaAP
0.564konzultantka4692 SGWaAP
0.567zástupkyňa46643 SGWaAP
0.584ekonómka8033 SGWaAP
0.614riaditeľka212781 SGWaAP
0.615pracovníčka66223 SGWaAP
0.617školiteľka2257 SGWaAP
0.619stážistka1240 SGWaAP
0.622metodička2485 SGWaAP
0.626tútorka443 SGWaAP
0.629manažérka29618 SGWaAP
0.632projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.642šéfredaktorka11503 SGWaAP
0.647spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.648referentka6387 SGWaAP
0.657sekretárka21900 SGWaAP
0.659garantka1145 SGWaAP
0.661šéfka46519 SGWaAP
0.667personalistka1531 SGWaAP
0.672direktorka418 SGWaAP