Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000adept29179 SGWaAP
0.540ašpirant10733 SGWaAP
0.591adeptka3137 SGWaAP
0.630kandidát411969 SGWaAP
0.714čakateľ8562 SGWaAP
0.718post253419 SGWaAP
0.718novic7507 SGWaAP
0.726nádejný29510 SGWaAP
0.730ašpirovať4997 SGWaAP
0.733nováčik103570 SGWaAP
0.745borec34354 SGWaAP
0.760favorit154476 SGWaAP
0.760záujemca279966 SGWaAP
0.766kandidátov1176 SGWaAP
0.770debutant5695 SGWaAP
0.771absolvent199089 SGWaAP
0.775reprezentant195687 SGWaAP
0.789titul611210 SGWaAP
0.790prvoročiak464 SGWaAP
0.790matador6219 SGWaAP
0.790uchádzač203014 SGWaAP
0.795finalista45043 SGWaAP